Content strategie

In het eindstadium van de ontwikkeling van het product PIMS zijn wij ingeschakeld om een content strategie uit te werken. Middels deze strategie weet Simac precies wat de potentiële klanten op de website verwachten te lezen, hoe ze benaderd willen worden en op welke kanalen ze aanwezig zijn.

Customer Journey

Door de Customer Journey als leidraad te gebruiken hebben we precies kunnen achterhalen welke stappen de doelgroep zet als ze een dergelijk product willen aanschaffen. Door dit in kaart te brengen kunnen we precies inspelen op het gedrag van de doelgroep, weten we waar ze tegenaan lopen, wat hen motiveert en welke informatie behoefte ze hebben in elke fase.

Realisatie content

Nadat de strategie bepaald was zijn we samen met Simac begonnen aan de uitwerking. Hiervoor hebben wij een animatievideo gemaakt in samenwerking met Rangin Studio, de website content verzorgd en ingedeeld, het logo ontworpen en verschillende whitepapers en blogs gemaakt.