“De RB Foundation staat voor Ruud Boekhoorn Foundation. Begin 2019 is deze foundation door Ruud geïnitieerd met als doel het tot stand brengen, in stand houden en financieel ondersteunen van voorzieningen ten behoeve van de ontwikkeling van gemeenschappen. Dit in het bijzonder op het gebied van ambachtsscholen.”

Een super mooi innitiatief waarvoor wij een website hebben gebouwd die voldoet aan de eisen om een ANBI status te behalen. RB Foundation

RB-Foundation